Akademik Kadro - Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ  BÖLÜMÜ

Unvanı Adı-Soyadı Telefon Numarası
Bölüm Başkanı (Vekaleten)

Doç. Dr. 

Bülent GÜNDÜZ +90 312 216 26 67
Bölüm Sekreterliği Şenol İŞCANOĞLU +90 312 216 26 76

Akademik Personel

Arş. Gör. 

Güzide ATALIK +90 312 216 26 80

Arş. Gör. 

Hakan GÖLAÇ +90 312 216 26 80