Dil Bozuklukları Ünitesi - Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Dil Bozuklukları Ünitesi

Gelişimsel  Dil Gecikmesi-Bozuklukları;

Eğer bir çocuk;

 • 3-4 aylıkken çevresindeki kişilere veya oyuncaklara ilgi göstermeme
 • 6-9 ay arası  babıldama  olmaması
 • 1 yaşına geldiği zaman ismini anlamıyor, “hayır” ve bazı komutları anlamıyorsa
 • 1 yaşına kadar jestleri kullanmıyorsa (bay bay)
 • 15 ay civarında en az 1-3  kelime üretmediyse
 • 18 ay en az 6-10 kelime üretemediyse (beklenen yaklaşık 20 kelime)
 • 1 yaşında bir basamaklı komutları yerine getiremezse
 • 2 yaşında iki basamaklı komutları yerine getiremezse
 • 2 yaşında eylemleri de içeren en az 100 kelimesi yoksa
 • 2 yaşında iki kelimeyi yanyana kombine edemiyorsa
 • 27 aya kadar iki kelimeli cümle kuramıyorsa, (beklenen 18-22 ay arası)
 • 2 yaşında –miş, -mış lı oyunlar başlamadıysa (bebeği beslemek gibi..)
 • 3 yaşında  4 kelimeli cümle kuramıyorsa
 • 3 yaşına geldiği zaman  Ne?, Nerede? Kim? Niçin sorularını anlamıyorsa
 • 3 yaşında soru soramıyorsa
 • 4 yaşında üç basamaklı komutları yerine getiremezse
 • 4 yaşında 4-5 kelimeli cümle kuramıyorsa
 • Konuşmasında tekrarlamalar veya farkedilebilir çekinmesi varsa
 • 4 yaş tanımadığı kişiler tarafından anlaşılır konuşması anlaşılamıyorsa
 • 5 yaşında bir hikayeyi anlatamıyorsa
 • Kelime dağarcığının gelişiminde sınırlılık gösteriyorsa
 • 7 yaşında üst düzeyde bir hikaye anlatamıyorsa
 • Okulda başarısız bir performans gösteriyorsa
 • İfade edici ve alıcı dil  gelişimi arasında belirgin bir fark varsa
 • Herhangi bir yaş döneminde dil/konuşma ve sosyal iletişiminde regresyon varsa

            Muhtemel dil/konuşma  gecikmesi/bozukluğu göz önüne alınarak detaylı inceleme için gerekli disiplinlere yönlendirme yapılmalıdır.

 

Özgül Dil Bozukluğu;


Özgül dil bozukluğu (SLI), çocukların konuşulan dilin kazanılmasında beklenmedik zorluklar gösterdikleri gelişimsel dil bozukluğunun bir şeklidir. Dil becerilerinde bilişsel, duyusal, ruhsal, sosyal ve motor bir nedene dayandırılamayan belirgin bir aksaklık var ise özgül dil bozukluğu tanısı konmaktadır. Neredeyse sebepsiz yere ortaya çıkmış bir dil bozukluğu gibi görünse de, özgül dil bozukluğu olan çocuklarda beyinde dil ile ilgili işlevlerin diğer çocuklardan farklı bölgelerde yerleşmesinden doğan beyin asimetrisi, beyindeki dil bölgelerinin gelişimlerinin gecikmesi gibi çeşitli nedenler bulunabileceği belirtilmektedir.