Edinilmiş Dil Bozuklukları Ünitesi - Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Edinilmiş Dil Bozuklukları Ünitesi

Afazi Nedir?

Genelde beynin sol tarafında meydana gelen hasar sonucu oluşan bir dil problemidir. Afazi konuşma, dinleme, okuma ve yazmada zorluklara sebep olabilir.

Ülkemizde her yıl binlerce insan inme, beyin tümörleri, travmatik beyin yaralanmaları ve ilerleyici nörolojik problemler gibi pek çok hastalık sonucunda afazi problemi ile karşılaşmaktadır. Bu problem ile başa çıkmak için ne olduğunu, sebeplerini, bulgu ve belirtilerini ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini iyi bilmemiz gerekir.

Ne Sıklıkta Görülür?

Beyin hasarı ile sonuçlanan olayların yaklaşık %30’unda afazi görülür.

Afazinin bulgu ve belirtileri nelerdir?

Beyin hasarının yeri ve büyüklüğüne göre belirti ve bulgular değişkenlik gösterirken genel olarak gözlenen problemler ise;

1- Konuşma problemleri

· Kelime çıkarmada zorluk

· Alakalı kelimeleri birbirinin yerine kullanma “Tavuk” yerine “Balık”

· Kelime içinde sesleri değiştirme “Bulaşık Makinası” yerine “Makina Bulaşığı”

· Anlamsız/Uydurma kelime kullanma “Araba” yerine “Samasa”

· Uygun cümle kurmak için kelimeleri sıralayamama

· Anlamsız/Uydurma kelimeler ve gerçek kelimeleri kullanarak akıcı fakat anlamsız cümle kurma

2-Konuşmayı anlama problemleri

· Hızlı konuşma ve uzun cümle sonrasında söylenenleri anlayamama

· Gürültülü ortamlarda konuşulanı anlayamama

· Şakaları yanlış yorumlama/Mecazi konuşmaları gerçek anlamıyla algılama

3-Okuma ve yazma problemleri

· Kitap, broşür, form ve diğer yazılı kaynakları okumada zorluk

· Hecelemede zorluk/Cümle oluşturmak için kelimeleri bir araya getirip yazmada zorluk

Afazide Tedavi

Mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır. Tedavi dil ve konuşma terapisti tarafından sürdürülür ve tedavi programının içeriği ve süresi hastaya göre farklılıklar gösterir. Hızlı ve etkili sonuç almak için ailenin tedavi programına etkin olarak katılımı sağlanmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

· Afazi bir dil problemidir, zihinsel bir problem değildir.

· Alanında yetkin bir dil ve konuşma terapisti eşliğinde rehabilitasyon programına hemen başlanmalıdır.

· Afazi yaşayan insanlar normal düşünürler sadece istediklerini ifade etmede veya dili anlamada    zorluk yaşarlar.

· Ailelerini tanırlar veya bir yerden bir yere seyahat edebilirler.

· Eski alışkanlıklarına devam edebilirler. (Satranç oynamak vb.)