Konuşma Sesi Bozuklukları Ünitesi - Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Konuşma Sesi Bozuklukları Ünitesi

Bu ünitemizde konuşma sesi bozukluğu olan her yaştan bireye danışmanlık, değerlendirme ve terapi hizmeti verilmektedir.

Dodd (2005), konuşma sesi bozukluklarını beş alt başlık altında kategorize etmektedir:

  1. Fonolojik Gecikme

Fonolojik gelişim sürecinde çocuklar kullanılan dile ait fonolojik kuralların öğrenildiği belirli dönemler vardır. Bu süreç içinde çocuklar konuşma sesini artüküle edebilse de hedef sözcükte hatalı üretim yapabilirler. Bu hatalar konuşma seslerinin yer değiştirmesi, atlanması ya da farklı şekilde üretilmesi şeklinde olabilir. Fonolojik sürecin yaklaşık 4-5 yaşlarında tamamlanması beklenir. Dil kurallarına ait bilgiyi edinme güçlüğü olarak tanımlanabilecek olan fonolojik bozuklukta, çocuk anlaşılır bir konuşmaya sahip değildir. Aileleri tarafından “bebeksi” bir konuşması var şeklinde tanımlanabilirler. Bu bozukluğa sahip çocuklar okul döneminde ciddi okuma yazma problemleri gösterebilirler.

  1. Tutarlı Fonolojik Bozukluk
  1. Tutarsız Fonolojik Bozukluk
  1. Artikülasyon Bozukluğu

Genel gelişim süreci içerisinde konuşma seslerinin kazanıldığı belli yaşlar vardır. Bireyin yaşına uygun konuşma sesini çıkarılış yeri, biçimi, hızı, zamanlaması ve basıncı bakımından doğru üretememesi artikülasyon bozukluğu şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bozukluk yapısal bir nedene (dudak damak yarığı, diş problemleri, işitme kaybı vb.) bağlı olabileceği gibi herhangi bir neden olmadan da görülebilir.

  1. Çocukluk Çağı Apraksisi

Tutarsız fonolojik bozukluğa benzer fakat çocukluk çağı apraksisi, motor planlama düzeyinde bir sorundur. Arama davranışları ve tekrarlayan hareketlerde tutarsızlıklarla karakterizedir.