Yutma Ünitesi - Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Yutma Ünitesi

Yutma: Besinin ağıza alınması ile başlayıp, sırasıyla ağız, yutak ve mide borusundan geçerek mideye ulaşmasıyla son bulan süreçtir.

Yutma Bozukluğu: Yutmanın bu süreçlerinin herhangi birinde meydana gelebilecek problemdir.

Yutma bozukluğuna sebep olabilecek problemler:

Serebrovasküler olaylar (İnme), Multiple Skleroz (MS), Parkinson, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Alzheimer hastalığı, Baş-boyun kanserleri ve cerrahileri, İlerleyici kas hastalıkları, Serebral palsi, Ağız hijyeni eksikliği, Ağız kuruluğuna sebep olabilecek ilaç kullanımları, Yaşlanmaya bağlı yutma bozuklukları (Sarkopeni) gibi klinik tablolar bireylerde yutma bozukluğuna sebep olmaktadır.

Yutma bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Beslenme sırasında veya sonrasında öksürme, beslenme sırasında veya sonrasında görülen ses değişikleri, kilo kayıpları ve eşlik eden dehidratasyon (vücudun yeteri kadar sıvı almaması), besinin çiğneme ve yutulması esnasında fazla efor harcama, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, besinin ağızda birikmesi veya ağızdan dışarı akması gibi durumlar yutma bozukluğunun başlıca belirtileridir.

Yutma bozukluğunu kim ve nasıl değerlendirir?

Değerlendirme yutma bozuklukları konusunda uzmanlaşmış dil ve konuşma terapisti tarafından yapılır. Değerlendirmede uzman;

  • Hastanın medikal durumunu ve yutma bozukluğunun belirtilerini değerlendirir.
  • Yutmada rol alan anatomik yapıları değerlendirir.
  • Hastanın beslenme sırasındaki davranışını, postüral durumunu ve ağız hareketlerini değerlendirir.
  • Yutmaya özgü objektif ve subjektif test parametrelerini uygular.

 Yutma bozukluğunun tedavisi nasıl olur?

Tedavi yutma probleminin nedeni ve mevcut belirtilerine göre şekillenir. Yutma sürecinde kullanılan kasların fonksiyonunu arttırmaya yönelik egzersizler, bireyin daha etkili bir yutma yapması için çeşitli pozisyon ve teknikler, bireyin daha güvenli ve kolay yutmasına yönelik besinlerin kıvamının belirlenmesi gibi tedavi yaklaşımları ile kişiye özgü terapi programları oluşturulur.