Akademik Kadro

  

Unvanı

Adı-Soyadı

Telefon Numarası

BÖLÜM BAŞKANI (Vekaleten)

Prof. Dr.  Bülent GÜNDÜZ

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

  

Şenol İŞCANOĞLU

0 312 216 26 24

ÖĞRETİM ÜYELERİ 

Öğr. Gör.

 Nurcan KILIÇ  

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

Arş. Gör. Dr.

Güzide ATALIK  

Arş. Gör. 

Hakan GÖLAÇ