Kalite Politikası

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ KALİTE POLİTİKASI

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’ nün kalite politikasında izlenen ilkeler:

  1. Üniversitenin kurumsal kimliğine bağlı kalarak belirlenen misyon ve vizyon doğrultusunda eğitim, öğretim ve akademik faaliyetleri sürdürmek
  2. Araştırma geliştirme çalışmalarını arttırmak
  3. Kanıta dayalı olarak uygulanan ve toplumsal yararı gözeten faaliyetleri gerçekleştirmek
  4. Hizmet verilen tüm alanlarda devamlı iyileştirme, takip ve değerlendirme yaklaşımını benimsemek

Kalite politikası çerçevesinde sürdürülen çalışmaların koordinasyonu “Kalite Koordinatörlüğü” tarafından yürütülmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Kalite Koordinatörlüğü Üyeleri:

           Kalite Takım Sorumlusu: Prof. Dr. Bülent GÜNDÜZ

           Üye: Öğr. Gör. Nurcan KILIÇ          

           Üye: Arş. Gör. Dr. Güzide ATALIK

           Üye: Arş. Gör. Hakan GÖLAÇ